Ogłoszenia

========================

Narodowy Spis Powszechny

..:: Informacja ::..

========================

Aktualiacja cenika

wod-kan na rok 

2021

..:: Czytaj dalej ::..

======================== 

Informacja o przetwarzaniu

danychosobowych przez

ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

..:: Czytaj dalej ::..

========================

Badania wody

=======================

 ..:: Ocena jakości wody ::..

=======================

Informacje

===========================================================

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 12.11.2021 r. (piątek)  kasa

Zakładu  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie  będzie  NIECZYNNA

Za   utrudnienia   przepraszamy.

 

===========================================================

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zalewie

INFORMUJE

iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 r. znak. GD.RZT.70.187.5.2021.D.KR została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo.

Nowa taryfa, która będzie obowiązywała przez okres 3 lat została ogłoszona w dniu 22 czerwca 2021r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i wchodzi w życie od dnia 30 czerwca 2021r.

 

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

 

===========================================================

 

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem systemu e-usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie, na podstawie posiadanego adresu email zostało dla Państwa utworzone konto na stronie.

 

Zapraszamy wszystkich klientów ZGK Sp. z o.o. w Zalewie

do rejestracji i korzytania z usługi eBOK

 

https://ebok.zgk-zalewo

 

Dodatkowe informacje - eBOK

===========================================================

 

===========================================================

 

Ogłoszenie


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie informuje,
że w dniach 5 - 23 sierpnia 2019 r. w godz. 22:00 – 08:00
prowadzone będą prace konserwacyjne, związane z płukaniem
sieci wodociągowej w miejscowości Zalewo i Półwieś
W związku z powyższym, na płukanych odcinkach sieci
wodociągowej nastąpi okresowy spadek ciśnienia i wstrzymanie
dostaw wody. Wypłukiwane nagromadzone osady z sieci
wodociągowej mogą spowodować chwilowe zanieczyszczenie wody
w przyłączach wodociągowych.

.:: CZYTJ DALEJ ::.

 2 sierpień 2019r.

 

===========================================================

 Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie informuje

że w badaniach jakości wody wodociągu Boreczno, zaopatrującego
miejscowości: Boreczno, Śliwa, Duba, Huta Wielka, Karpowo,
Wielowieś, Jaśkowo, Wieprz i Gubławki.

- w próbce wody pobranej z nowo wybudowanego wodociągu
Wieprz – Gubławki stwierdzono ponadnormatywną zawartość
parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Iławie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla
niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością
należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego
schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

.:: CZYTJ DALEJ ::.

 18 czerwiec 2019r.

 

===========================================================

Komunikat


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie informuje, że w badaniach

jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:

Urowo, Murawki, Mozgowo, gmina miejsko-wiejska Zalewo

w powiecie iławskim,  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

30 kwietnia 2019r.

 

===========================================================

Komunikat


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie informuje, że w badaniach

jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:

Urowo, Murawki, Mozgowo, gmina miejsko-wiejska Zalewo

 w powiecie iławskim, stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

27 marca 2019r.

 

===========================================================

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie informuje,

że w nocy z dnia 26 - 27 marca 2019r. (z wtorku na środę)

w godzinach  2300 - 200

na terenie miejscowości Zalewo i Półwieś

nastąpi przerwa w dostawie wody

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

25 marca 2019r.

 

===========================================================

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inpektor Sanitarny w Iławie powiadamia, że w badaniach jakości wody z wodociągu w Kupinie zaopatrującego mieszkańców miejscowości: część Zalewa (ul. Traugutta, ul. Rolna, ul. Morąska, oś. Willeńskie), Kupin, Mazanki, Girgajny, Bądki, Pozorty, Tarpno, Barty, pobranej po zakończeniu działań naprawczych przez Administratora wodociągu - nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, której obecność we wcześniejszych badaniach była podstawą do wydania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

8 stycznia 2019r.

 

===========================================================

 

Komunkat

Państwowy Powiatowy Inpektor Sanitarny w Iławie, informuje że 17 grudnia2018 r. wydał decyzję administracjną stwierdzającą warunkową przydatnośćwody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kupinie gm. Zalewo.

 

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

17 Grudnia 2019r.

 

===========================================================

 

Aktualizacja cennika wod-kan

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

4.06.2018r.

 

===========================================================

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie

..:: CZYTAJ DALEJ ::..

 

===========================================================

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com